Інформація
Пошук

Політика конфіденційності

elektreka.com.ua – Політика конфіденційності

Якщо ви захочете отримати інформацію щодо своїх Персональних даних, з метою їх використання та осіб, яким вони передаються, зверніться до Власника.

Власник і Контролер даних

elektreka.com.ua

Контактна адреса електронної пошти Власника: elektreka.com.ua@gmail.com

Категорії зібраних Даних

Власник не надає список стягуються категорій Персональних даних.

Повні відомості щодо кожної категорії зібраних Персональних даних наводяться у відповідних розділах цих правил забезпечення конфіденційності персональних даних, або у спеціальних текстах пояснень, які виводяться на екран перед збором Даних.
Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно, або ж, у випадку Даних про використання, їх збір може автоматично здійснювати Додаток при його використанні.
Якщо не вказано інше, всі Дані, які запитує Додаток, є обов'язковими. У разі ненадання зазначених Даних Додаток може виявитися не в змозі надавати свої послуги. У тих випадках, коли Додаток прямо вказує на необов'язковість подання певних Даних, Користувачі мають право не повідомляти відповідні Дані без будь-яких наслідків у частині, що стосується доступності або функціонування Сервісу.
Користувачам, не впевненим в тому, які Персональні дані є обов'язковими, рекомендуємо зв'язатися з Власником.
Додаток або власники сторонніх сервісів, які задіює Додаток, використовують файли «cookie» (або інші засоби відстеження) виключно в цілях надання Сервісу, потрібної Користувачу, крім будь-яких інших цілей, описаних у цьому документі, а також у Правилах щодо використання файлів «cookie» (якщо такі є).

Користувачі несуть відповідальність за будь-які Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують чи надають іншим особам, використовуючи Додаток, і підтверджують, що ними отримано згоду відповідного третьої особи на надання Даних Власнику.

Метод і місце обробки Даних

Методи обробки

Власник приймає відповідні заходи безпеки для запобігання несанкціонованого доступу до Даних, їх розголошення, зміни або несанкціонованого знищення.
Обробка Даних здійснюється з використанням комп'ютерів та (або) коштів з підтримкою інформаційних технологій (ІТ) у відповідності з організаційними процедурами і методами, суворо пов'язаними з вказаними цілями. В деяких випадках Дані можуть бути доступні, крім Власника, певним категоріям відповідальних осіб, які відповідають за те, щоб сайт Додаток нормально функціонував (адміністрація, відділ продажів, відділ маркетингу, юридичний відділ, системні адміністратори), або стороннім організаціям (таким як сторонні постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв'язку), яким Власник доручає, при необхідності, виконувати функції Обробника даних. Оновлюваний перелік зазначених осіб і сторін можна в будь-який час вимагати у Власника.

Правова підстава обробки

Власник може обробляти Персональні дані, що відносяться до Користувачів, якщо застосовується один з наступних критеріїв:

 • Користувачі дали свою згоду на використання Даних з однієї або декількох конкретних цілях; Примітка: згідно з законодавством деяких юрисдикцій Власника може бути дозволено обробляти Персональні дані до тих пір, поки Користувач не заперечить проти цього («відмова від участі»), без необхідності отримувати згоду на це або забезпечувати наявність яких-небудь інших правових підстав з числа нижчеперелічених. Разом з тим, зазначене право не застосовується у всіх тих випадках, коли обробка Персональних даних регулюється європейським законодавством про захист даних;
 • надання Даних необхідно для виконання угоди з Користувачем і (або) будь-яких передують укладенню контракту зобов'язань;
 • обробка необхідна для виконання встановленої законом обов'язки, яка покладена на Власника;
 • обробка пов'язана з тієї чи іншої завданням, яка здійснюється в громадських інтересах або при здійсненні офіційних повноважень, покладених на Володільця;
 • обробка необхідна в цілях забезпечення законних інтересів, переслідуваних Власником або третьою стороною.
 • У будь-якому випадку Власник охоче допоможе з'ясувати конкретну правову підставу, застосовне до обробки, і, зокрема, чи є надання Персональних даних вимогою, передбачених законом або договором, або вимогою, необхідною для укладення договору.

  Місце

  Дані обробляються в операційних офісах Власника і в будь-яких інших місцях, де знаходяться боку, займаються їх обробкою.
  Залежно від місцезнаходження Користувача передача даних може передбачати передачу Даних Користувача в ту чи іншу країну за межами його власної країни. За більш детальною інформацією про місце обробки таких переданих Даних Користувачі можуть звернутися до розділу, що містить детальні відомості про обробку Персональних даних.

  Користувачі також мають право ознайомитися з правовою підставою для передачі Даних в ту чи іншу країну, що не входить до Європейського союзу, або в будь-яку міжнародну організацію, що регулюється міжнародним публічним правом або створену двома або більше країнами, таку як ООН, а також із заходами безпеки, прийнятими Власником для захисту Даних.

  Якщо така передача здійснюється, Користувачі можуть отримати додаткову інформацію, ознайомившись з відповідними розділами цього документа, або запросити її у Власника, скориставшись інформацією, представленої у розділі з контактними відомостями.

  Термін зберігання

  Персональні дані повинні оброблятися і зберігатися до тих пір, поки вони потрібні для тих цілей, для яких вони були зібрані.

  Таким чином:

  • Персональні дані, зібрані для цілей, пов'язаних з виконанням договору між Власником та Користувачем, зберігаються до тих пір, поки такий договір не буде виконаний у повному обсязі.
  • Персональні дані, зібрані в цілях забезпечення законних інтересів Власника, зберігаються до тих пір, поки вони необхідні для здійснення таких цілей. Користувачі можуть знайти конкретну інформацію про законних інтересах, переслідуваних Власником, у відповідних розділах цього документа, або звернувшись до Власника.

  Власника може бути дозволено зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу в тому випадку, якщо Користувач, що дав згоду на таку обробку, до тих пір, поки така згода не буде відкликано. Крім того, Власник може бути зобов'язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого часу, якщо це потрібно для виконання встановленої законом обов'язки, або за розпорядженням того чи іншого органу влади.

  Після закінчення терміну зберігання Персональні дані видаляються. Таким чином, право на доступ, право на видалення, право на виправлення і право на перенесення даних не можуть бути здійснені в судовому порядку після закінчення строку зберігання.

  Користувачі можуть здійснювати певні права щодо своїх Даних, оброблених Власником.

  Зокрема, Користувачі мають право вчинити наступні дії:

  • Відкликати свою згоду в будь-який час. Користувачі мають право відкликати згоду, якщо вони раніше дали свою згоду на обробку своїх Персональних даних.
  • Заперечити проти обробки своїх даних. Користувачі мають право заперечити проти обробки своїх Даних, якщо обробка здійснюється на будь-якій правовій підставі крім їхньої згоди. Більш детальна інформація з цього питання наведено у відповідному розділі.
  • Отримати доступ до своїх Даних. Користувачі мають право дізнатися, обробляються дані Власником, отримати інформацію про певні аспекти обробки і отримати копію оброблюваних Даних.
  • Перевірити Дані і вимагати виправлення. Користувачі мають право перевірити точність своїх Даних і попросити їх відновити або виправити.
  • Обмежити обробку своїх Даних. При певних обставинах Користувачі мають право обмежити обробку своїх Даних. У цьому випадку Власник не буде обробляти їх Дані в яких цілей, крім їх зберігання.
  • Вимагати стерти їх Персональні дані або видалити їх іншим чином. При певних обставинах Користувачі мають право домогтися від Власника видалення Даних.
  • Отримати свої Дані і передати їх іншому контролеру. Користувачі мають право отримати свої Дані у структурованому, широко використовується і машиночитаемом форматі і, якщо це технічно можливо, безперешкодно передати їх іншому контролеру. Це положення застосовується за умови, що Дані обробляються автоматичними засобами і їх обробка здійснюється на підставі згоди Користувача або на підставі договору, однією із сторін якого є Користувач, або на підставі передують укладенню договору зобов'язань.
  • Подати скаргу. Користувачі мають право пред'явити претензію компетентний орган по захисту даних.

  Відомості про право на заперечення проти обробки Даних

  У тих випадках, коли Персональні дані обробляються у суспільних інтересах, при виконанні офіційних повноважень, покладених на Власника, або в цілях забезпечення законних інтересів, переслідуваних Власником, Користувачі можуть заперечити проти такої обробки, представивши в обґрунтування свого заперечення або іншу підставу, пов'язане з їх конкретною ситуацією.

  Разом з тим, Користувачі повинні знати, що у разі обробки їх Персональних даних в цілях здійснення прямого маркетингу, Користувачі можуть в будь-який час заперечити проти такої обробки без подання будь-якого обґрунтування. Користувач може дізнатися, обробляє Власник Персональні дані в цілях здійснення прямого маркетингу, ознайомившись з відповідними розділами цього документа.

  Порядок здійснення зазначених прав

  Будь-які запити, що стосуються здійснення прав Користувача, можна надсилати Власнику, використовуючи контактні дані, наведені в цьому документі. Ці запити можуть здійснюватися безкоштовно і будуть розглянуті Власником у найкоротший строк, що не перевищує одного місяця.

  Додаткова інформація про збір і оброблення Даних

  Судові позови

  Додаткова інформація про Персональних даних Користувача

  Крім інформації, що міститься у цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, Додаток може надавати Користувачеві за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних Послуг і Сервісів або збору та обробки Персональних даних.

  Системні журнали та технічне обслуговування

  В цілях забезпечення роботи системи та її технічного обслуговування Додаток і будь-які сторонні сервіси можуть збирати файли, в яких реєструється, як Додаток взаємодіє з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адресу).

  Інформація, відсутня в цих правилах

  Додаткові відомості щодо збирання або обробки Персональних даних, можна в будь-який час вимагати у Власника. Дивіться контактні відомості, зазначені в початку цього документа.

  Як обробляються запити «Не відстежувати»

  Додаток не підтримує запити «Не відстежувати».
  Щоб визначити, чи підтримує той чи інший використовуваний сторонній сервіс запити «Не відстежувати», ознайомтеся з відповідними правилами забезпечення конфіденційності персональних даних.

  Внесення змін у ці правила забезпечення конфіденційності персональних даних

  Власник обумовлює за собою право в будь-який час вносити зміни в ці правила забезпечення конфіденційності персональних даних шляхом повідомлення Користувачів на даній сторінці і, можливо, всередині даного Додаток і (або) — наскільки це можливо з технічної та юридичної точок зору — шляхом направлення повідомлення Користувачам з використанням будь-якої контактної інформації, доступної Власнику. Настійно рекомендується часто перевіряти дану сторінку, звіряючись з датою останньої зміни, зазначеної внизу.

  У разі, якщо зміни вплинуть на діяльність з обробки, яка здійснюється на підставі згоди Користувача, Власник повинен повторно отримати згоду від Користувача, якщо це необхідно.